Operowo-językowy zawrót głowy!

Takiej artystycznej atrakcji dla najmłodszych odbiorców jeszcze nie było!

Przygotowany z niezwykłą dbałością o wysoki poziom arty­styczny spektakl edu­kacyjny, który przybliża młodym melo­manom muzykę klasyczną, zachęca do poprawnego posłu­giwania się polszczyzną, a przy tym bawi nie tylko najmłodszych, ale również ich opiekunów.

O mini operze

Idea

Zaznajomienie dzieci z formą klasycznej opery (w tym z szeroko rozumianą estetyką muzyki klasycznej), ukaza­nie im piękna i bogac­twa naszego rodzi­mego języka, oraz zachęta do popraw­nego posłu­giwania się polszczyzną.

Koncepcja

Spektakl operowy w formie koncertu, z elemen­tami reżyserii i scenografii.

Streszczenie

Oto jesteśmy świadkami niezwykłej chwili. Już za mo­ment od­bę­dzie się uro­czy­sta pre­miera opery dzie­cię­cej. Kropka wraz z Wykrzyknikiem stoją zdenerwowani w kulisach i co chwilę zerkają na widownię. Kto by jednak pomyślał, że kłopoty zaczną się jeszcze przed rozpo­częciem spektaklu? Wykrzyknik co rusz szuka okazji, żeby uciec ze sceny. Kropka, próbuje wprawdzie ratować sytuację, ale wdaje się przy tym w ciągłe kłótnie z Wykrzyknikiem. Muzycy są zdezorien­towani. Na domiar złego okazuje się, że Wykrzyknik zapomniał dostar­czyć wykonaw­com libretta operowego na dzisiejszy wieczór... Odtąd wszyscy artyści zmuszeni są zaimpro­wizować spektakl i całkowicie zdać się na własne pomysły. Czy uda im się przeła­mać przeciwności, pokonać błędy językowe, pogodzić między sobą i doprowadzić operę do wielkiego finału?

Opis i charakterystyka

Ta barwna opowieść w zabawny, lekki, i chwilami zaska­kujący sposób wprowa­dza młodych słuchaczy w świat muzyki kla­sycz­nej, oraz trudności związanych z dykcją i mową ojczystą. Nie znaj­dziemy tu jednak nużącej dydaktyki. Prze­ciwnie. Operowo-językowy zawrót głowy to dosko­nała okazja do zabawy i śmiechu. Chodzi przecież o to, by zarazić dzieci zapałem do piękna klasycz­nej opery i razem z nimi przeła­mać wiele języko­wych trudności. Dlatego w spekta­klu pojawią się wspólne zabawy i ćwiczenia, pojedynki „na słowa”, a nawet aria śpiewana razem z publicznością.
Inspiracją do powstania mini opery były wiersze wybitnej pisarki dziecięcej — Małgorzaty Strzałkowskiej, pochodzące z tomików Gimnastyka dla języka, oraz Wierszyki łamiące języki. Za zgodą autorki, wybrane wiersze zostały włączone do spektaklu.

Czas

Około 60 minut

Dla kogo

Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Najbliższy
spektakl

kup bilet

Twórcy mini opery

Muzyka

Maciej Małecki

więcej

Libretto, dialogi
i teksty śpiewane

Magdalena Małecka-Wippich

więcej

Reżyseria

Anna Seniuk

więcej

Teksty śpiewane

Małgorzata Strzałkowska

więcej

Scenografia

Marta Kodeniec

więcej


Wykonawcy mini opery

Sopran

Kropka

Joanna Freszel

więcej

Bas baryton

Wykrzyknik

Artur Janda

więcej

Kwartet Polonika

(pełniący rolę orkiestry, chóru i narratora) w składzie:

więcej

 

Skrzypce I

Paulina Kusa

 

Skrzypce II

Anna Szalińska

 

Altówka

Magdalena Małecka-Wippich

 

Wiolonczela

Olga Łosakiewicz-Marcyniak

Kontakt

Koordynatorzy

Magdalena Małecka-Wippich
kom: 885 220 220
mail: magdalena.malecka@gmail.com

Joanna Freszel
kom: 880 136 002
mail: asia_freszel@o2.pl

Biuro

Justyna Chrościelewska
kom: 506 254 194
mail: chroscielewska.justyna@gmail.com